Проф. д-р Георги Апостолов и проф. д.н Валентина Миленкова ще участват в работна среща в Университета в Генуа, Италия. В нея ще вземат участие представители на университети от 9 европейски страни. Срещата е посветена на политиките за учене през целия живот и интегриране на младежите.

Работното посещение е в рамките на проект по програмата на Европейския съюз "Хоризонт 2020", в който Югозападният университет е партньор. Ръководител на екипа по проекта е зам.-ректорът на ЮЗУ "Неофит Рилски" проф. д-р Георги Апостолов.