Учени от Югозападния университет "Неофит Рилски" и Западния университет в Тимишоара, Румъния проведоха съвместна изследователска експедиция в циркуса Бански суходол в Северен Пирин. Екипът от ЮЗУ "Неофит Рилски" бе ръководен от д-р Емил Гачев, а групата от Западния университет бе с ръководител доц. д-р Александру Онака.

Целта на експедицията беше да се изследва вътрешната структура на микроледник Бански суходол - най-голямото тяло от вековен фирн и лед у нас, посредством геофизични методи. Успешно бяха направени три георадарни профила и два трансекта за електрорезистивна томография. Предварителните резултати показват максимална дебелина на фирново-ледената маса от 16-17 метра в централната част на микроледника. Учените очакват, след обработката на резултатите в лабораторията в Тимишоара, да се получи детайлна информация за състава и структурата на  подповърхностните слоеве в микроледника, в морената под него и в сипеите надолу в циркуса. Целта им е да се установи наличието на плътен ледников лед, а също да се провери дали в сипейния материал има вечно замръзнали слоеве (пермафрост).

Експедицията се проведе в сътрудничество с пещерен клуб "Хеликтит" - София. Тя е една от дейностите по вътрешен проект на ЮЗУ "Неофит Рилски"  за 2017 г. - RP-A 13/17 "Изследване на високопланинския климат на Балканите чрез наблюдение на криосферни индикатори: ледници и пермафрост" с ръководител доц. д-р Емил Гачев, преподавател в Катедрата по география, екология и опазване на околната среда към Природо-математическия факултет на Югозападния университет.

Филм за изследователската експедиция...