Проф. д-р Владислав Чаплински, ръководител на катедра "Международно право и европейско право и администрация" във Варшавския университет в Полша (Uniwersytet Warszawski) бе гост на Правно-историческия факултет към Югозападния университет. Проф. Чаплински се срещна със студенти от специалностите "Международни отношения" и "Право", които с интерес слушаха публичната лекция, посветена на ролята на международния обичай в международното публично право. Професорът от Варшавския университет бе представен на аудиторията от зам.-декана на факултета - доц. д-р Николай Марин.

Проф. д-р Владислав Чаплински е член на законодателния съвет към министър-председателя на Република Полша за периода 1999-2006 г.; Член е на Консултативния комитет по външни работи от 1998 г.; Председател на Консултативния комитет по европейско право към Министерството на правосъдието от 2004 г. насам. Бил е директор на Института по правни науки към Полската академия на науките. Стипендиант е на Хумболтовия университет и на университета Макс Планк по международно публично право в Хайделберг. Главен редактор е на списание "Polish Year Book of International Law", издание на Института по правни науки към Полската академия на науките. Към момента е директор на Център за европейски изследвания към Варшавския университет в Полша.

Автор е на учебници по международно публично право и право на Европейския съюз.
Основни публикации: "Международно публично право" (с А. Уйрозумска); Наръчник на Европейската съдебна практика с коментар (4 издания); "Общ преглед на европейското право" (издание на Фондация Хелзинки); множество статии в национални и чуждестранни списания; Учебник: Основни въпроси на международното право, CE Warszawa 2009.

Докладчик на Асоциацията по международно право (ILA) за наследяването от 1998-2008 г .; Председател на Комитета за признаване / непризнаване на ILA от 2009 г.
Изследовател в сферата на международното публично право и правото на Европейския съюз.
Интереси: международна отговорност, използване на сила, наследяване на държави, международно признаване, съдебно и полицейско сътрудничество в рамките на ЕС.