В Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе кръгла маса на тема "Съвместими ли са Източната и Западната духовност". Тя бе организирана от доц. д-р Антоанета Николова и катедра "Философски и политически науки" като част от събитията по проект "Перцепция на Източни религии и учения в Европа" към Програма Мария Склодовска-Кюри, Хоризонт 2020 на Европейската комисия.

На срещата присъстваха изследователи на религията и духовността, представители на духовни учения и техни опоненти, преподаватели и студенти от Югозападния университет.

Кръглата маса протече в дух на взаимно уважение под формата на отворен и толерантен разговор, в който бяха представени различни гледни точки и подходи към въпроса за духовността и нейните западни и/или източни измерения.