Над 250 учени от 17 страни се включиха в Седмата международна конференция, организирана от Природо-математическия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски", която се проведе в Университетския център "Бачиново". Международният научен форум бе открит от проф. д-р Марио Митов, зам.-декан на Природо-математическия факултет и председател на организационния комитет.

Приветствия към участниците отправи ректорът на Югозападния университет - доц. д-р Борислав Юруков, който подчерта важността на конференцията и отбеляза, че тазгодишното й издание е с много широко международно участие, което е гордост както за факултета, така и за университета.

В рамките на научното събитие доклади представиха учени от Англия, Австрия, Русия, Полша, Чехия, Казахстан, Гърция, Македония, Албания и др.

Основните тематични направления на докладите бяха химия, физика, география, екология и опазване на околната среда, математика, информатика, технически науки и методика на обучението. В рамките на конференцията бе проведен и специализиран симпозиум - "Последни постижения в областта на био-електрохимичните системи", организиран от Иновационния Център за Еко Енергийни Технологии към ЮЗУ "Неофит Рилски" в сътрудничество с Института по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски" и Института по инженерна химия към БАН.

Целта на Седмата международна конференция (FMNS-2017) бе да осигури платформа на всички преподаватели, докторанти и изявени студенти от Природо-математическия факултет и от други факултети на ЮЗУ "Неофит Рилски", както и учени от университети и научни институти в страната и чужбина, да докладват свои актуални научни и научно-приложни достижения. Форумът предостави възможност на участниците да обменят нови идеи и опит, да създадат научни контакти и да намерят глобални партньори за бъдещо сътрудничество.

На откриването на конференцията присъстваха областният управител на Благоевград - Бисер Михайлов, зам.-областният управител - Иван Стоянов, председателят на Българската академия на науките - акад. Юлиан Ревалски, зам.-председателят на Европейския математически съюз - проф. Армен Сергеев, акад. Петър Кендеров, акад. Александър Попов и др.

Поздравителен адрес до организаторите и участниците изпрати кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов. Специален музикален поздрав към гостите отправиха децата от детския фолклорен ансамбъл "Пиринче" с ръководител Симеон Стамболийски.

снимки...