По повод Дните на медиацията, организирани от Окръжен и Районен съд - Благоевград и Адвокатска колегия - Благоевград, по специална покана студенти  от Правно-историческия  факултет,  изучавали  дисциплината Алтернативно  разрешаване на спорове,  представиха  симулация  на медиация  по  семейноправен спор, с елементи  на търговскоправен спор.

Демонстрацията  пред  специализираната  аудитория,  граждани  и ученици  премина  изключително  успешно  и  студентите  бяха адмирирани  за отличните  познания  и професионални  умения.

Снимки...