Публична лекция на тема "Приносът на Световната здравна организация за подобряване здравето на хората в България" се проведе в ЮЗУ "Неофит Рилски". Лектори бяха д-р Скендер Сила и доц. Михаил Околийски от българския офис на Световната здравна организация (сЗО).

По време на срещата бяха представени приоритетите на програмата  за устойчиво развитие до 2030 г., като основен акцент бе поставен въпросът за подобряване здравето и благополучието на хората. Дискутирани бяха въпроси, свързани с необходимостта от подобряване на психичното здраве, достъпа до и качеството на първично-здравната помощ, мерки за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и психоактивни вещества.

Акцентира се и на необходимостта от справяне с екологичните проблеми, свързани със замърсяване на въздуха, водата и почвата и отражението върху здравето на хората.

Специално внимание бе отделено на превенцията на насилие и непреднамерените наранявания. Отбелязани бе, че травмите и насилието остават водещите причини за смърт при хората на възраст 5-49 години в Европейския регион. Сериозна нарастваща заплаха за здравето е и антимикробната резистентност (AMR), свързана с неподходящото използване на антимикробни средства в секторите на здравеопазването, животните, храните, селското стопанство и аквакултурата .

Само в Европейския съюз, AMR ежегодно се оценява на 1,5 млрд. евро годишно  за разходите за здравеопазване и загубите на производителността.

 

Лекциите на представителите на СЗО предизвикаха оживени дискусии от страна на преподаватели и студeнти от Факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт", който бе организатор на събитието.