По инициатива на Община Благоевград, с активното участие на заместник-кмета по култура и хуманитарни дейности г-жа Христина Шопова и декана на Факултета по педагогика доц. д-р Траян Попкочев, 57 учители от базови детски градини в гр. Благоевград се включиха в обучение по проблемите на игровото учене и личностната диагностика в предучилищна възраст.

Лектори на курса бяха доц. д-р Траян Попкочев и гл.ас.д-р Славейка Златева. Инициативата е насочена към подобряване на взаимодействието между академичната общност на Факултета по педагогика и базовите образователни институции.