Доц. д-р Маринела Младенова от Филологическия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" бе удостоена със сребърен медал за заслуги към Философския факултет на Братиславския университет. Наградата е за приноса й към развоя на българистиката в университета и за популяризиране на словакистичните изследвания в чужбина. Наградата на доц. Младенова бе връчена от декана на Философския факултет, проф. д-р Ярослав Шушо, на тържествено заседание във Философския факултет, в присъствието на представители на Българското посолство в Словакия и на Българския културен център в Братислава.

Отличието, което доц. Младенова получи е по повод 90-годишния юбилей от създаването на лектората по български език и 50 години от откриването на специалността "Българистика" в Братиславския университет "Ян Амос Коменски".