Деканът на Техническия факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски" доц. д-р инж. Иванка Георгиева и ръководителят на катедра "Технологично обучение и професионално образование" проф. д-р Сашко Плачков представиха свои доклади в Международната научна конференция ITRO 2016  (INFORMATION TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT OF EDUCATION). Участие в научния форум, организиран от Техническия факултет "Михайло Пупин" към Университета в Нови Сад, Сърбия взеха още д-р Филип Цветанов, гл. с. д-р инж. Евдокия Петкова и д-р Емилия Тошева.

Доц. д-р инж. Иванка Георгиева представи пленарен доклад, посветен на международните стандарти  за инженерно образование и опитът на ЮЗУ "Неофит Рилски" в тази насока. Разработката на доц. д-р инж. Георгиева бе посрещната с интерес и послужи като основа за ползотворни дебати сред участниците от Европа, Русия, Азия и САЩ.

Интерес сред участниците предизвика и докладът на проф. д-р Сашко Плачков, който е съвместна разработка с неговата докторантка инж. Василиса Павлова. Разработката на проф. д-р Плачков е посветена на емпирично проучване, свързано с интегрирането на тримерното моделиране в процеса на обучението на учениците по технологии и предприемачество.

Като гост в работата на конференцията взе участие и гл. ас. д-р Филип Цветанов от катедра "Комуникационна и компютърна техника и технологии", който се запозна със съвременно оборудване за практически упражнения и методиката на тяхното провеждане. На постерна  сесия бяха представени и докладите на гл. с. д-р инж. Евдокия Петкова и д-р Емилия Тошева от катедра "Технологично обучение и професионално образование".

По време на форума деканът на Техническия факултет в Зренянин проф. д-р Драгица Радосав, зам.-кметът на града Душко Радишич  и зам.-ректорът на Университета в Нови Сад проф. д-р Саша Орлович обсъдиха предложението от страна на Югозападния университет за сключване на двустранно споразумение, включително и по програмата "Еразъм+" за обмен на студенти, докторанти и преподаватели. По този повод доц. д-р Георгиева даде интервю, излъчено по сръбската телевизия Santos.

Снимки...