За четвърта поредна година Югозападният университет "Неофит Рилски" бе домакин на Международната конференция за млади учени.  Двудневният научен форум се проведе в Университетския център "Бачиново". В  научното събитие участваха 97 студенти, докторанти, млади учени и техните ръководители и ментори от България и чужбина.

Конференцията бе открита от заместник-ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" проф. д-р Георги Апостолов, който поднесе поздравителен адрес към младите учени от името на ректорското ръководство.

Научният форум започна с пленарен доклад на проф. дтн Георги Тасев - председател на Съюза на специалистите по качество в България на тема "Организация на съвременните дисертационни изследвания".

Пред участниците в Международната научна конференция бяха изнесени и лекции относно специфичните изискванията за разработване на докторски дисертации.

Конференцията се провежда по инициатива на Съюза на специалистите по качество в България и е предназначена за млади изследователи и учени от университети, висши училища, колежи и институти.