Преподавателите от катедра "Културология" към Факултета по изкуствата проф. д.н. Васил Марков, гл. ас. д-р Димитрия Спасова, гл. ас. д-р Антон Генов и доц. д-р Алексей Гоцев от НАИМ при БАН осъществиха теренно проучване на мегалитни паметници на територията на Южна Рила.

Експедицията е част от Националната научноизследователска програма КИННПОР на Министерството на образованието и науката за изследване, популяризиране и дигитализиране на българското културно-историческо наследство. Водещи партньори в програмата са ЮЗУ "Неофит Рилски", СУ "Климент Охридски" и Българската академия на науките.

Екипът регистрира повече от 6 неизвестни на науката скални тракийски светилища, сред които и най-голямото сакрално скално изсичане в Югозападна България. Заедно с известните вече скални светилища от Рила планина: "Св. Гергьова скала", Разложко, "Царев връх", "Куртман", "Малък Мечи връх", Благоевградско и скалното светилище "Кръста" край гр. Рила, открити също от екипи на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източно-средиземноморски култури при ЮЗУ "Неофит Рилски", новооткритите сакрални паметници свидетелстват, че Рила е една свещена планина в епохата на тракийската древност.

Най-голям интерес представлява регистрираната землена пирамида, тип "мастаба", датираща от тракийската епоха. Този паметник, заедно с изображението на слънчева ладия от голямата стела, произхождаща от светилището "Столоватец", край Разлог, както и на ред топоними в Западните Родопи, Източен Пирин и Южна Рила, според проф. Васил Марков, свидетелства за вероятно проникване на религиозно влияние от Крито-минойската и Древноегипетската цивилизация по долината на  Средна и Горна Места.

Подкрепа на изследователския екип и ценна помощ при регистрирането на паметниците оказаха екипът на Национален парк "Рила" и Илиян Бучков от гр. Якоруда.