В продължение на четири дни Югозападният университет "Неофит Рилски" бе домакин на Втория международен симпозиум "Мегалитни паметници и култови практики".

Симпозиумът беше организиран от Университетския научноизследователски център за древни европейски и източно-средиземноморски култури при ЮЗУ "Неофит Рилски". Съорганизатори бяха Факултетът по изкуствата, катедра "Културология", Институтът за космически изследвания и технологии при БАН, Регионалният етнографски музей - Пловдив и Сдружение "Борей". В научния форум участваха 64 учени от 16 страни и 3 континента. Участниците посетиха долината на Средна Места и се запознаха с едни от най-значимите  научни открития на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източно-средиземноморски култури през последните 16 години.

Предстои публикуването на докладите от симпозиума  от Университетското издателство  "Неофит Рилски" в самостоятелен том.

Снимки...