Днес в Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе семинар на тема "Изграждане на ефективно онлайн присъствие", организиран от Google и SoftUni Digital. Лектори на семинара бяха Даниел Христов и Слав Славов - консултанти по проекта нa Google  "Дигитален Гараж".

Студенти от специалностите "Връзки с обществеността", "Международни отношения" и "Социология", представители на бизнеса и гости с интерес към дигиталния маркетинг, се запознаха с част от възможностите, които дигиталният свят предоставя, с основните стъпки за ефективно онлайн присъствие и с най-добрите практики за създаване на уеб сайт. Лекторите привлякоха вниманието на участниците в семинара с множество примери от практиката и практически съвети, които ще им помогнат да подобрят онлайн присъствието си.

По  време на срещата Даниел Христов и Слав Славов представиха данни за използването на интернет в България,  които показват, че 70% от хората използват интернет за лични цели, 55% от хората използват смартфон, 48% от хората, които използват интернет, пазаруват онлайн, 56% от хората, които използват интернет, сравняват услуги и продукти онлайн преди покупка.

Инициативата е част от проекта на Google "Дигитален гараж", която цели да помогне на хората да подобрят дигиталните си умения безплатно.

Семинарът бе организиран  със съдействието на Центъра за кариерно развитие  и Студентския съвет към Югозападния университет "Неофит Рилски".