На тържествена церемония днес бяха връчени дипломите на абсолвентите от випуск 2016 на Стопанския факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Своите дипломи получиха 606 абсолвенти в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" от специалностите "Стопанско управление", "Туризъм", "Финанси", "Счетоводство и контрол", "Маркетинг", "Международни икономически отношения", "Икономика на публичната сфера", "Счетоводно-финансов мениджмънт", "Управление на проекти", "Мениджмънт и маркетинг на международния бизнес", "Международен туризъм", "Управление и развитие на човешките ресурси в стопанския сектор" и "Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност".

Деканът на Стопанския факултет доц. д-р Преслав Димитров откри тържеството и поздрави абсолвентите. Той им пожела да бъдат здрави, да сбъднат всичките си мечти и да вярват в себе си.

"Завършвате висше училище, което се е опитвало и опитва винаги да дава бизнес умния на своите възпитаници - умения да се реализирате добре, да можете да управлявате, да се грижите добре за вашето семейство и за близките си, и за фирмите и организациите, които ще управлявате", каза в приветственото си слово доц. Димитров. Той подчерта, че вратите на Стопанския факултет ще бъдат винаги отворени за своите възпитаници, а преподавателите ще продължават да им помагат и да ги подкрепят.

Дипломите на отличниците връчи зам.-ректорът на Югозападния университет "Неофит Рилски" проф. д-р Антони Стоилов. Той поздрави абсолвентите и от името на ректора доц. д-р Борислав Юруков, като им пожела късмет, щастие и успешна реализация.

"Във ваши ръце е както собствената ви съдба, така и съдбата на държавата, в която живеем. Направете така, че да живеем в страна, с която да се гордеем", каза проф. д-р Антони Стоилов в приветственото си слово.

Първенец на випуск 2016 е Ивана Иванова, завършваща специалност "Международни икономически отношения" с успех 5.86 от семестриалните изпити и 6.00 от държавните изпити. Сред отличниците са и Надежда Петкова, Софи Бохорова, Изабела Иванова, Ивета Волева, Мартина Стоименова, Десислава Тодорчева и Диана Маринкова. Отличниците получиха плакет на университета за показаните високи резултати в процеса на своето обучение.

Снимки...