Популярното списание "Антропология/Anthropology", издавано от Катедрата по етнология и балканистика в Югозападния университет, бе представено в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Представянето откри деканът на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Панайотова, която подчерта, че "Антропология/Anthropology" се нарежда до утвърдените списания "Балканистичен форум" и "Езиков свят", издавани във факултета. Проф. Панайотова пожела списанието скоро да последва примера на вече индексираните в Tomson Reuters и SCOPUS ("Балканистичен форум" ) и ΕRΙΗ PlUS ("Езиков свят") списания от факултета.

Доц. д-р Ана Лулева представи структурата на списанието и намерението на неговите основатели то да бъде сериозно научно поле, което да предоставя място за публикуване и научен дебат на български и чуждестранни учени. Доц. Лулева подчерта международния характер на редакционната колегия на "Антропология/Anthropology", съставена от утвърдени имена на антрополози.

В събитието участваха представители на Катедрата по етнология и балканистика в ЮЗУ "Неофит Рилски" с ръководител доц. д-р Илия Недин, ръководителят на магистърска програма "Интерпретативна антропология" към СУ "Св. Климент Охридски" доц. дфн Николай Папучиев, магистри от програмата, много гости от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН и преподаватели от Филологическия факултет.

Участниците в събитието си пожелаха срещи на страниците на списание "Антропология/Anthropology" и съвместни бъдещи научни проекти, които да продължат да утвърждават етнологията (антропологията) като важна наука в полето на хуманитарните и социални науки в България.

Събитието бе организирано от Катедрата по етнология и балканистика към ЮЗУ "Неофит Рилски" и магистърска програма "Интерпретативна антропология" към СУ "Св. Климент Охридски".