Бъдещите PR специалисти от Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград приключиха успешно академичната учебна година с участието си в Студентска научна сесия на тема  "Езиковата манупулация и нашето общество".

В центъра на дискусията бяха судентите от първи и втори курс на специалност "Връзки с обществеността" към Правно-историческия факултет. Възпитаниците на университета демонстрираха теоретични знания по дисциплините "Теория и практика на текста" и "Манипулативни езикови стратегии". Тричленно жури, съставено от специалисти в Катедрата по връзки с обществеността, рецензира и отличи най-добрите разработки.

Цялостната работа и творческите усилия на студентите проличаха в  разнообразието от дискутираните тематични направления - езиковата манипулация в рекламата, в българската медийната среда и в глобалния свят. В хода на дискусията се открои особеният интерес на бъдещите PR специалисти към актуалните проблеми на политическия живот у нас. Научната сесия завърши с награждаване и на изявените суденти в конкурса за академично есе "Моите мечти".