По инициатива на експертите по предучилищно образование в РУО - Благоевград и РУО - Кюстендил през месец февруари и март 2017 г. над  200 учители от детски градини в област Благоевград и 80 детски учители от област Кюстендил се включиха в курсове за продължаваща квалификация, организирани от Центъра за продължаващо обучение при Факултета по педагогика.

Тематично курсовете са ориентирани към актуални проблеми на организацията на педагогическия процес в детската градина.

Обучението се проведе с компетентното участие на лектори от Факултета по педагогика: проф.д-р Маргарита Колева, доц.д-р Анастасия Пашова, доц.д-р Веска Вардарева и доц.д-р Гергана Дянкова.