По покана на Университета в Сиян, Китай, зам.-ректорът на Югозападния университет "Неофит Рилски" - проф. д-р Георги Апостолов ще вземе участие в голям международен форум, който ще се проведе от 21 до 27 септември в една от старите столици на Китай - Сиян.

В събитието ще участват 77 представители на университети от цял свят и 105 от Китай. Целта на форума е установяване на сътрудничество в сферата на висшето образование и науката, което включва обмен на студенти и преподаватели, разработване на съвместни образователни програми и научноизследователски проекти, организиране на международни конференции, инициативи и др. По време на  форума, участващите висши училища ще учредят "алианс на знанието за по-добро бъдеще".