Според председателя на Дружеството на психолозите в България д-р Пламен Димитров Югозападният университет "Неофит Рилски" дава много на българската психология.
"В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на криминалната психология, на юридическата психология и на училищната психология, където другаде рядко могат да се намерят. Университетът дава много на българската психология ", каза д-р Пламен Димитров по време на среща дискусия, която се проведе в Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград.

Десетки студенти и преподаватели се събраха, за да обсъдят темата "Професията "Психолог" в България, Европейски съюз - научни, академични и професионални предизвикателства и стандарти".

Д-р Димитров определи психологията като пространство, което покрива България в най-чувствителната й точка - емоционалното здраве на хората, тяхната работоспособност, качеството им на живот. Според него професията "Психолог" е високоотговорна и може да бъде сравнявана само с професията на лекарите и юристите.
Председателят на Дружеството на психолозите в България призова студентите да бъдат по-активни и да подготвят изследвания, които да бъдат публикувани в Българското списание по психология, издавано от Дружеството. Д-р Пламен Димитров напомни на студентите, че от 2017 година могат да станат асоциирани членове на Дружеството, като е необходимо да представят само копие от студентската си книжка, с която да докажат, че са студенти.

Инициатори на срещата са Студентският съвет към ЮЗУ "Неофит Рилски", Катедрата по психология и Дружеството на психолозите в България.

Снимки...