В рамките на пет дни по линия на програма "Еразъм+" в катедра "Кинезитерапия" към Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт гостува проф.  Дефне Кая от университета "Ускудар" , гр. Истанбул, Турция. В първия ден от визитата си в Югозападния университет "Неофит Рилски" проф. Кая изнесе лекция пред студенти, преподаватели и докторанти. "Какво е проприоцепция, техники за оценка (с видео образци) и подход на лечение" бе темата на презентацията, която предизвика широк интерес сред присъстващите.

Проф.  Дефне Кая е клиницист и ръководител  на катедра "Физикална терапия и рехабилитация" към Факултета по здравни науки. Тя е в консултативния съвет на списание "Спортни травми - диагностика, лечение и рехабилитация" към издателство "Шпрингер". Автор е  на редица публикации по различни теми в областта на спортната медицина, физиотерапията и рехабилитацията. Тя е професор и клиницист от световна класа.