Заключителна научна сесия "Правата на  човека и сигурността в съвременния  свят"  по  Проект RP-B1/16  по  Наредба  №  3  "Високоспециализирани  научни  изследвания  в  актуални  направления на   защитата на  правата на   човека" се проведе в Югозападния университет "Неофит Рилски".   Тя бе посветена  и  на 25-годишнината  на Правно-историческия факултет.

Участниците в сесията  дискутираха  актуални проблеми  на   правата на  човека  и сигурността.  Специален  акцент  бе  поставен  на  проблемите, свързани с лицата без гражданство, мигрантите  и бежанците, жертвите на престъпления, равенството между половете  и недискриминацията.  Специфично  за проекта,  ръководен  от  проф. д-р  Добринка  Чанкова, е широкото  участие на  студенти  и докторанти,  както  в  изследователската  част,  така  и  в  презентациите.

Получени бяха поздравителни адреси от Александър Арабаджиев, съдия в Съда на Европейския съюз, доц. Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, Висшия съдебен съвет  и   академични  институции. Сесията премина  в изключително приятна  творческа  атмосфера.