Кръгла маса на тема "Интегрирани услуги за уязвими групи - настояще и бъдеще" се проведе в Югозападния университет "Неофит Рилски". Събитието бе организирано от Катедрата по медико-социални науки към Факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

Срещата е заключително събитие по проект RP - B7-17 "Проучване на предизвикателствата пред ефективността на интегрираните социално-здравни услуги".

Резултатите от проекта бяха представени и обсъдени с активното участие на повече от 60 представители на държавни и местни структури, неправителствени организации, преподаватели, докторанти  и студенти. Сред участниците бяха представители на: Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални поделения в областите София-град, Благоевград, Перник и Кюстендил; Държавна агенция за закрила на детето; Националния център за обществено здраве и анализи и Регионалните здравни инспекции от Благоевград, Кюстендил и Перник; УНИЦЕФ, Национално сдружение на Общините в Република България; фондация "Социално и здравно развитие", фондация "За нашите деца" и други структури със значим опит в предоставяне на социално-здравни услуги.

Дискусиите протекоха при голям интерес и акцентираха на значими и актуални въпроси, свързани с организацията и реализирането на интегрирани социално-здравни услуги за деца и възрастни хора. Обобщените изводи, подкрепени с данни от изследването, ще бъдат изпратени до отговорните институции, ангажирани в процеса на планиране, осъществяване и контрол на политики, услуги и практики в областта на грижата за деца и възрастни хора в България.