В Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе научен семинар на тема "Защо се нуждаем от независими медии за демокрация срещу фалшивите новини в епохата  на пост-истината?". Гост-лектор на форума беше Дениз Йолдаш от Турция, специалист по комуникационни изследвания и политически науки, консултант по дигитални комуникации и публичен мениджмънт.

На срещата със студенти и преподаватели от катедра "Културология" Д. Йолдаш изнесе лекция за медийната грамотност по отношение на медийните методи за манипулация и основната роля на независимите медии за плуралистична демокрация на участието. В неговата презентация бяха поставени темите за: фалшивите новини и речта на омразата в епохата на пост-истината; разликата между основните и независимите медии; информационния монопол; новите методи за манипулиране на медиите като тролове, ботове и манипулиции на търсачките; еволюцията от Web 1.0 до Web 2.0, връщането на новата Web 1.0 като посланици; сравнително старите методи на манипулиране като манипулацията на "адженда-сетинг" и неправилно рамкиране; различията в пропагандата, дезинформацията и спинотерапията.

Научният семинар беше организиран от Центъра за нови медии и дигитална култура и катедра "Културология" към Югозападния университет "Неофит Рилски".