В Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе конференция на тема "Съзнанието. В границите и отвъд границите на съзнанието". Форумът бе открит от доц. дн Вяра Николова.

Приветствие към присъстващите отправиха зам.-ректорът на ЮЗУ "Неофит Рилски" - проф. д-р Георги Апостолов и проф. Желязко Стоянов (СУ "Св. Климент Охридски").

Форумът стартира с доклад на тема "Разумът като граница на съзнанието" представен от доц. д-р Георги Донев. Конференцията се проведе в три сесии. През първия ден доклади представиха проф. д-р Иван Камбуров на тема "Генезис на трансцендентната форма на съзнание в източната философия" и проф. дфн Нина Димитрова на тема "Български психоаналитични подстъпи към литературното творчество".

В научното събитие участваха още доц. д-р Ивайло Димитров и доц. д-р Кристиян Енчев от Института за изследване на обществата и знанието към БАН.  Доц. д-р Емил Маджаров говори за "Наказанието лишаване от свобода в границите и отвъд границите на съзнанието". На втория ден от форума гл. ас. д-р Силвия Кръстева представи доклад на тема "Асоциативните връзки на съзнанието". В конференцията научни разработки представиха също студенти и докторанти (Христо Додов, Сандрина Василева, Симона Белеганска, Иво Минков, Николай Манчев, Кристиян Стоилов, Дидка Гуджелска, Мария Петкова, Петя Събева и др.) от ЮЗУ "Неофит Рилски".

Събитието бе организирано от Центъра по философия и психоанализа към Философския факултет на Югозападния университет.