Престижното академично издателство "De Gruyter" чрез дъщерната си компания "Sciendo" публикува на английски език монографията на Иван Тодоров, Калина Дурова и Александър Александров "The Economy of Bulgaria: Structural Funds, Growth And Cyclical Recurrence". Безспорният успех на преподавателите от катедра "Финанси и отчетност" е още едно признание за качеството на обучението и научноизследователската дейност в Стопанския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски".