Заместник-председателят на Европейския математически съюз проф. Армен Сергеев посети Югозападния университет "Неофит Рилски"- Благоевград. Световният учен бе приет от ректора на университета доц. д-р Борислав Юруков. На срещата присъстваха и проф. Олег Мушкаров - член кореспондент на БАН, проф. д.м.н. Йохан Давидов, проф. Кристиян Янков - професор в университета в Кънектикът, САЩ, проф. д-р Петър Миланов и Антони Рангачев - възпитаник на MIT (Масачузетски технологичен институт), САЩи настоящ докторант в Североизточния университет (Northeastern University)в Бостън, САЩ.

По време на разговора наред с актуалните проблеми на математиката бяха обсъдени въпроси за сътрудничество на Югозападния университет "Неофит Рилски" с Европейския математически съюз. Предвижда се организирането на уъркшопове за млади учени от Балканския регион, в които да вземат участие с пленарни доклади и световни учени.

В рамките на визитата проф. Сергеев разгледа някои от научните центрове на университета и се запозна с базата на ЮЗУ "Неофит Рилски", която предлага отлични условия за организиране и провеждане на срещи, конференции и други мероприятия.

Поводът за посещението на проф. Сергеев в България бе участието му в международната конференция "Interactions in Geometry", организирана от Институтът по математика и информатика (ИМИ) на Българската академия на науките.

Проф. Армен Сергеев е преподавател в МГУ (Московски държавен университет) и работи в Математическия институт "В. А. Стеклов" на Руската академия на науките. Той работи в сферата на реалния, комплексния и функционалния анализ. Професорът е изнесъл над 25 лекции и доклади. Има 110 публикации в престижни научни издания. Участвал е като гост-лектор във всички водещи университети в Европа и Азия.