С проведения на 21.03.2017 г. семинар  "Социална работа и устойчиво развитие", катедра "Медико-социални науки" се включи в инициативата за отбелязване на Световния ден на социалната работа.

Важни акценти в дискусията бяха удовлетвореността от социалната работа и ролята на съвременните социални работници като "агенти на промяната".

В семинара взеха участие специалисти от социалната област, докторанти, студенти и преподаватели от катедра "Медико-социални науки".

Основната цел на събитията през този ден е да се покажат постиженията в областта на социалната работа и да се отрази синергичната връзка със социалното развитие: споделени ангажименти за социална справедливост, развитие и зачитане на човешките права.