В Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе полемичен форум на тема "Маркс и марксизмът - pro et contra", организиран от Центъра за изследвания и разпространение на политически и философски идеи (ЦИРПФИ). Събитието е част от дейностите на проект, съвместно финансиран от ЮЗУ "Неофит Рилски" и ЦИРПФИ.

Форумът бе открит от зам.-ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" проф. д-р Георги Апостолов и декана на Философския факултет проф. д-р Борис Манов. В събитието участваха философи от три университета - Югозападния, Софийския и Пловдивския.

Дискусиите се фокусираха около значението на Марксовото наследство и неговото актуално звучене в условията на XXI век, етическите аспекти на марксисткото учение, либералната оценка на Марксовите идеи, битката за автентичността на марксизма след Маркс, два доклада и дискусиите върху тях бяха изцяло посветени на "Капиталът" на Маркс. В редактирана форма докладите и част от дискусиите ще бъдат предложени за публикуване в различни философски издания.