В навечерието на 24 май студентката Саша Кирилова от специалност "Връзки с обществеността" в Югозападния университет "Неофит Рилски" спечели второ място в категорията Студентски комуникационен проект на PR Фестивала,  ежегодно организиран от Българското дружество по връзки с обществеността. Проявата обединява на едно място представители на бизнеса и академичната общност с идеята да се споделят и съревновават най-ефективните кампании.

PR проектът на Саша Кирилова изпъкна с ангажираност към общественозначим въпрос и е под надслов "Аз съм, аз мога, аз искам! Защото съм Ромка, Българка, Жена!". Академичен наставник при съставянето му е гл. ас. д-р Любомира Христова. Постиженията на бъдещите PR специалисти от ЮЗУ "Неофит Рилски" традиционно получават признание, като това е четвъртото поредно участие във форума на БДВО, и то с отличие.

PR Фестивалът - 2018 провокира интереса на общността от родни и чуждестранни специалисти с конференция на тема "Създаване и управление на съдържание: Дигиталната еволюция на комуникациите". Дискусионните панели бяха посветени на създаването на съдържание за дигитална и офлайн среда, председателството на Европейския съюз като имиджово мероприятие и емоционалната интелигентност в дигиталната ера.