Днес официално бе открита Научната лаборатория по културен туризъм на катедра "Културология" към Факултета по изкуствата, създадена по проект "Интегриране на историческите и археологическите ценности от българо-гръцкия трансграничен регион в една устойчива тематична туристическа дестинация" (BORDERLESS CULTURE) по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция- България 2014-2020.

Приветствени думи към студентите, преподавателите и гостите отправиха деканът на Факултета по изкуствата проф. д.изк.н Йордан Гошев и зам.-деканът на факултета проф. д.н.к. Васил Марков.

"Решихме да открием лабораторията в навечерието на най-хубавия и най-българския празник - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Тази лаборатория няма да се използва само от студентите от специалност "Култура и културен туризъм", а от всички студенти и преподаватели от факултета", каза при откриването проф. Йордан Гошев. Той отбеляза, че лабораторията е оборудвана с най-съвременната техника. Лабораторията разполага и с дрон, който е предназначен за експедиции, с него ще бъдат заснети обекти, които са важни за културното ни наследство.

"Този проект бе изключително добра възможност за нас и ние я реализирахме. Лабораторията ще осигури добра база за научното и научно-практическото обучение на студентите и докторантите от специалностите "Култура и културен туризъм" и "Култура и медии". Тя ще даде възможност да бъдат разработени маршрути за културен туризъм в трансграничния регион България-Гърция", каза проф. д-р Васил Марков. Той отбеляза, че проектът обединява възможностите на Северна Гърция и Югозападна България  за развитие на културния туризъм. Проф. Марков представи и създадените в рамките на проекта виртуални културни маршрути.

По време на официалното откриване д-р Димитрия Спасова презентира моменти от двата учебни семинара, проведени в България и в Гърция, също реализирани в рамките на BORDERLESS CULTURE.

По проекта бяха създадени и Филмово и телевизионно студио и Звукозаписно студио, които подпомагат обучението и добрата практическа подготовка на студентите от Факултета по изкуствата.