Екипът на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури проведе теренни изследвания на територията на община Симитли. В изследванията се включиха студенти от специалностите "Култура и медии" и "Култура и културен туризъм" към Катедрата по културология.

Основната цел на проведените теренни обхождания бе изследване на скално-изсечен жертвеник в землището на Стара Кресна, локализиране на мегалитни жертвеници по течението на Дяволска река край Ощава, посещение на известното вече на науката мегалитно светилище в местността "Св. Мина" край Мечкул и на параклиса "Св. Илия" край Ракитна.

Проучванията се осъществяват по научноизследователски проект "Културно наследство и приемственост. Интердисциплинарно изследване на култовата приемственост в българските земи и Балкано-Анатолийския регион" II етап, 2017.

Снимки...