В рамките на няколко дни проф. д.н.к. Васил Марков, гл. ас. д-р Димитрия Спасова и ас. д-р Антон Генов, преподаватели от специалностите "Културен туризъм" и "Култура и медии", проведоха теренна антропологическа експедиция в североизточната част на Разложката котловина.

Акцентът на изследването беше поставен в землището на с. Баня, Разложко и прилежащите му територии.

Изследвани бяха местни легенди с древнотракийски произход, свързани с тях тракийски мегалитни светилища и култовата приемственост с по-късни християнски свети места. Сред по-забележителните мегалитни и скално-изсечени паметници, изследвани от екипа, са Крали Марков камък, край с. Баня, Св. Гергьова скала в Южна Рила, тракийското мегалитно светилище в местността Градището край Разлог. Последният паметник е уникален по своя характер, тъй като е материален артефакт от тракийски култови обреди, посветени на сакрализираната река, сведения за които има най-вече от античните писмени източници.

Проучването беше проведено в рамките на инфраструктурния проект "Интердисциплинарно изследване на материалното и нематериалното културно наследство от вечните свети места в българските земи и на Балканите" на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източно-средиземноморски култури при ЮЗУ "Неофит Рилски" с ръководител проф. Васил Марков.

Снимки...