Милена Манова - психотерапевт и председател на Управителния съвет на Българската асоциация по транзакционен анализ и Сезгин Бекир - психотерапевт и главен секретар на Българската асоциация по транзакционен анализ гостуваха в Югозападния университет "Неофит Рилски", по покана на Катедрата по психология и Студентския съвет. Те представиха пред студенти от специалност "Психология" лекция на тема: "Транзакционният анализ: теория за личността и психотерапевтичен метод".

"Човек вижда според това, което е в сърцето му. В живота има всичко - и добро, и зло", с тези думи започна обръщението си към студентите психотерапевтът Милена Манова. Срещата продължи с разясняване на историята, същността и основните принципи на транзакционния анализ.

Лекцията бе част от поредицата прояви, които катедрата организира, за да запознае младите психолози с различните терапевтични методи и да ги подготви за бъдеща успешна реализация. Следващите методи, с които студентите ще се запознаят са арт терапия и позитивна психотерапия.

Снимки...