Катедрата по медико-социални науки в ЮЗУ "Неофит Рилски",  в партньорство с Дома за възрастни хора с физически увреждания "Ильо Войвода" - Кюстендил, организира за втора поредна година серия от събития, посветени на Световния ден на социалната работа.

Програмата включваше изложба на тема "Отвъд видимото", две ателиета - "Игра Боча" и "Оригами", както и презентация на тема "Социалната работа отваря и най-тежките порти".

Целта на събитието бе да се повиши обществената информираност, да се обменят добри практики, да се повиши мотивацията за работа в социалния сектор, както и да се представи интерактивно професията "социален работник".

Участие в събитието взеха преподаватели, докторанти, студенти, социални работници от Регионалната дирекция за социално подпомагане, Дирекция "Социално подпомагане" - Благоевград и социалните услуги в гр. Благоевград,  гр. Кюстендил - Дом за хора с физически увреждания "Ильо войвода", с. Долно Драглище - Дом за възрастни с физически увреждания, представители на неправителствени организации. Специални гости на срещата бяха  и потребители на ДВХФУ "Ильо войвода" и ДВХФУ"Св. Пантелеймон".  Гости на събитието бяха и ученици от ПГСАГ "Васил Левски", гр. Благоевград.

Срещата завърши с емоционална дискусия за значимостта на социалната работа; за качествата, които трябва да притежават съвременните социални работници, както и критерии за приз "Най-добър социален работник за 2018 година".

Снимки...