В Заседателната зала на ЮЗУ "Неофит Рилски" се проведе ХI-тата научна сесия на Факултета по педагогика. Тя бе открита от декана на факултета доц. д-р Траян Попкочев. Приветствие към участниците поднесе и проф. д.п.н. Добринка Тодорина. Участие в научната сесия взеха 50 студенти и докторанти, които бяха разделени в три секции, където представиха своите научни публикации. Всички участници получиха сертификати, а докладите им ще бъдат публикувани в сборник "Лаборатория за наука" на Факултета по педагогика.