Петдесет доклада бяха представени по време на Втората студентска и докторантска научна сесия, организирана от Техническия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски". Форумът SDSS-2017 се проведе в Университетския център "Бачиново", под патронажа на ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" доц. д-р Борислав Юруков.

Научната сесия бе открита от декана на Техническия факултет доц. д-р инж. Иванка Георгиева. Приветствия към участниците от името на ректора поднесе зам.-ректорът на университета проф. д-р Антони Стоилов.

На събитието присъстваха представители на "ОПТИКС" АД, гр. Панагюрище, Хюлет - Пакард, гр. София и представители на Завода за телефонна апаратура, гр. Банско. Те запознаха участниците с новите технологии.

В рамките на научната сесия се проведе и кръгла маса на тема  "Инженерното образование и предизвикателствата на пазара на труда".

Форумът завърши с награждаване на изявените студенти, докторанти и преподаватели.

Снимки...