Югозападният университет "Неофит Рилски" бе домакин на XXVI Международна научна конференция за млади учени, която се проведе в Университетския център "Бачиново". Двудневният форум даде възможност за изява на докторанти, млади учени, студенти и специалисти от различни области на природо-научното познание.

Церемонията по откриване на конференцията стартира с поздравителен адрес към младите учени от името на ректорското ръководство на Югозападния университет, представен от заместник-ректора по научноизследователската работа и докторантското обучение проф. д-р Георги Апостолов.

В конференцията участваха 117 студенти, докторанти, млади учени и техните ръководители и ментори от различни университети, които представиха 59 доклада.

Сред участниците бяха представители на Югозападния университет "Неофит Рилски", Висшето транспортно училище - София, Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", Университета "Гоце Делчев" - Щип, Македония, Института за гората - БАН, Нов български университет, Бургаския свободен университет, Института за животновъдни науки - БАН, Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Работата на конференцията започна с пленарен доклад на проф. дтн Георги Тасев - председател на Съюза на специалистите по качество в България на тема "Политика на подбор и програма на обучение на докторанти в Европейските страни".

Пред участниците в Международната научна конференция бяха изнесени и лекции относно специфичните изискванията за разработване на докторски дисертации.

Конференцията се провежда по инициатива на Съюза на специалистите по качество в България с председател проф. дтн Георги Тасев и е предназначена за млади изследователи и учени от университети, висши училища, колежи и институти.

снимки...