В рамките на два дни в Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе за трети път научната конференция с международно участие "Лингвистиката - история, предизвикателства, перспективи".

Конференцията се организира от Катедрата по български език към Филологическия факултет. В нея взеха участие най-изтъкнатите учени лингвисти от няколко университета в страната, от Института за български език към БАН и от университети в Полша, Чехия, Словакия, Украйна, Беларус, Албания, Гърция.

Представени бяха последните изследвания на учените в областта на езикознанието, поставени бяха някои проблеми и въпроси, които са предизвикателство за съвременната наука, а също така бяха начертани перспективи за бъдещи проучвания. Конференцията получи изключително висока оценка от участници и наблюдатели.

Снимки...