Традиционно  в  Правно-историческия  факултет се  отбелязва 21 септември-  Международния  ден  на  мира, провъзгласен от ООН. Тази  година той бе едно  от събитията, с което се чества  и 25-годишнината от създаването  на факултета.

Мирът е  важно условие за пълноценното  осъществяване на правото и  правата  на  човека. Ето  защо студенти от специалностите  "Право", "Международни отношения" и "Публична  администрация", ръководени  от  проф.  д-р  Добринка Чанкова и  доц.  д-р  Манол  Станин  се обединиха в честването  му.

Събитието премина по нетрадиционен начин, състоящ се в състезателен "куиз" между два отбора пред публика, с участието  на студентско жури.

Въпросите касаеха винаги актуалната тема "мир" и не се изчерпваха единствено с даването на еднозначни отговори, а  доведоха до интересни  събеседвания между преподаватели, публика и участници. Победител бе  Втори  отбор, но по-важното е,  че  всички обогатиха  знанията  си  по  темата.