Преподавателите от Югозападния университет "Неофит Рилски" Анна Покровнишка и Диана Захариева представиха своите самостоятелни изложби в Епископската базилика в град Сандански.

Арт събитията бяха открити от Зорица Органджиева - зам.-кмет по "Социални и хуманитарни дейности" и Петя Костадинова - експерт в отдел "Култура".

Изложбите от живопис и скулптура са резултат от подписан меморандум за сътрудничество между Югозападния университет "Неофит Рилски" и Община Сандански.

Събитията са реализирани по инициатива на общинското ръководство и са част от културния календар на Община Сандански.

Снимки от събитието (галерия 1)

Снимки от събитието (галерия 2)

Снимки от събитието (галерия 3)