С фотоизложбата "На границата с неизвестното" бе отбелязана 10-годишнината от основаването на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури. Събитието бе част от Националния студентски фестивал на изкуствата, организиран от Факултета по изкуствата

В експозицията, която е разположена на петия етаж в Първи учебен корпус са представени едни от най-значимите научни открития на колегиума на Центъра за древни култури през последните години, с научен ръководител проф. д.н.к. Васил Марков. Сред тях са мегалитните светилища "Ляски връх" и "Скрибина" край град Гоце Делчев, скалното светилище "Митровица" край село Места, община Банско, мегалитните светилища "Кръстилски връх" и "Палатски връх" от десния бряг на р. Струма и редица други. Акцентът е поставен върху "живите" тракийски скални светилища, които са уникални като съчетание на материално и нематериално културно наследство, в които и до днес продължават да се извършват традиционни народни обредни практики, наследство от тракийската древност.

Фотоизложбата е реализирана в рамките на инфраструктурния  научноизследователски проект "Интердисциплинарно изследване на материалното и нематериалното културно наследство от вечните свети места в българските земи и на Балканите" на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури.

Снимки от събитието...