Днес в Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе обучение на начални учители на тема: "Акценти върху новите учебни програми по математика в I - IV клас".

Срещата бе открита от декана на Факултета по педагогика доц. д-р Траян Попкочев, който приветства 150-те учители от различни общини в област Благоевград. Те имаха възможност да изслушат лекция на един от водещите учени в областта на методиката на обучението по математика в началните класове проф. д-р Ангелина Манова. Обучението беше организирано от Факултета по педагогика, по инициатива на Сдружението на началните учители в област Благоевград, с активното съдействие на Регионално управление на образованието - Благоевград.

Това е трета поредна инициатива на Факултета по педагогика в рамките на настоящата 2016 - 2017 учебна година за безплатно обучение на начални и детски учители в област Благоевград. Тя е част от цялостната стратегия на деканското ръководство за активно сътрудничество между академичната общност на Факултета по педагогика, Регионалното управление на образованието - Благоевград и широката педагогическа общност.

Центърът за продължаващо обучение към Факултета по педагогика осъществява активна дейност за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в Югозападна България и други региони на страната. Учителите имат възможност да усъвършенстват професионалните си компетенции чрез включване в квалификационни курсове по разнообразна и актуална за съвременната педагогическа теория и практика тематика. Цялостната дейност на Центъра за продължаващо обучение е съобразена с изискванията, заложени в стандартите за подготовка и квалификация на педагогическите специалисти в българската образователна система, и е в подкрепа на професионалното развитие и кариерното израстване на съвременния учител.

Снимки...