Проф. д-р Георги Апостолов е поканен за рецензент в едно от най-престижните международни научни списания - "Изследване в областта на висшето образование" ("Studies in Higher Education"), което се публикува от световноизвестното издателство "Routledge" на Taylor & Francis Group.

Проф. Апостолов вече е направил първа рецензия на статия на автор от Великобритания, която получи висока оценка от главния редактор проф. Винсънт Мийк.