Във фонда на Университетската библиотека постъпиха 1000 броя библиотечни единици, дарени от доц. д-р Костадин Паев. Предоставените книги са предимно научни издания по история и методика на преподаването й. Колекцията обогатява библиотечния фонд с редки и стари специализирани издания.