От 25 до 29 април 2018 г. проф. д-р Мирослава Кортенска изнесе поредица от лекции в Скопския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Посещението на проф. Кортенска в Македония бе по линия на програма "Еразъм+".

Лекциите, които студентите слушаха с интерес, бяха свързани с проблемите на модерния и постмодерния театър и култура. Темите за съвременните прочити на Шекспир, за нобелиста Харолд Пинтър, както и за постмодерните автори и тенденции в съвременния театър и драма проф. Кортенска представи в театралната зала на Факултета по драматично изкуство към Университета "Св. Св. Кирил и Методий".