Д-р Николай Николов, член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, представи книгата си "Научно-практически коментар на закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" пред студенти и преподаватели на Правно-историческия факултет. Срещата откри зам.-деканът на факултета - доц. д-р Николай Марин, след което даде думата на модератора на събитието д-р Борислав Цеков - член на Правния съвет при Президента на Република България.  На представянето на книгата присъстваха председателят на Окръжен съд -Благоевград г-жа Катя Бельова, председателят на Районен съд - Благоевград г-жа Вера Коева, г-н Иван Петков, съдия в Административен съд - Благоевград и представители на други институции.

Д-р Николов сподели, че книгата е писана в рамките на година и половина и подчерта, че основната й цел е разпространение на информацията какво конкретно представлява конфликтът на интереси. "Задачата на книгата е да събере, да обобщи на практика, да даде конкретни примери, да даде нов теоретичен анализ на тези моменти, които досега не са били разработени и да ги разпространи до колкото се може повече хора", каза д-р Николов, като отбеляза, че информацията трябва да достигне най-вече до 120-те хиляди лица, заемащи публични длъжности по режима на този закон.

В книгата за първи път се подреждат, систематизират и анализират съдебни решения, относими към отделните текстове на закона и са изведени типични случаи на конфликт на интереси, отнасящи се до различни ведомствени системи. Авторът е посочил основните пропуски в действащата нормативна уредба и е дал конкретни предложения за преодоляването им.

Събитието бе организирано от Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" и издателство "Изток-Запад".