Бъдещите специалисти по професионални комуникации от втори и четвърти курс на специалност "Връзки с обществеността" организираха съвместно с Регионална библиотека "Димитър Талев" - Благоевград дискусия на тема "Рекламната политика на библиотеката". Зала "Изкуство" на местната културна институция вдъхнови лектора Елена Петкова и присъстващите да дебатират какви са актуалните средства за комуникация с читателската аудитория и за популяризиране на книгата. Консенсус се постигна по повод необходимостта да се провежда комуникационна политика на основата на интерактивни директни срещи с отделните таргет групи.

Г-жа Елена Петкова представи пред студентите предизвикателствата пред специфичния продукт - съвременната книга, сред които основно са слабият интерес от страна на младите хора и до известна степен липсата на финансови ресурси за инвестиране в дългосрочни комуникационни кампании. Г-жа Петкова призова бъдещите професионалисти по PR да не ограничават полето на своята реализация и ги покани за стажанти в организирането и отразяването на събития на регионалната библиотека.

Публичната лекция е в рамките на разширеното сътрудничество академизъм-практика, което катедра "Връзки с обществеността" активно поддържа на местно ниво. Работното посещение в  Регионална библиотека "Димитър Талев" е синхронизирано с учебната програма по дисциплината "Основи на рекламата и брендинга", водена от доц. д-р Славянка Ангелова и гл. ас. д-р Любомира Христова.