Представители на Факултета по изкуствата участваха в Регионалния форум за социално предприемачество, който се проведе в Благоевград. Събитието бе организирано от Министерството на труда и социалната политика, Националния съюз на трудово-производителните кооперации и Община Благоевград.

Преподавателят във Факултета по изкуствата доц. д-р Мария Вълкова представи доклад, посветен на социалното предприемачество и мрежите за взаимодействие между предприятията. С модно ревю във форума участваха студентите от трети и четвърти курс на специалност "Мода", ръководени от ас. Мария Онтева. Те представиха колекции, реализирани в шивашките ателиета на ТПК "Нов Свят" - Благоевград.

Във форума взеха участие зам.-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, зам.-кметът на Община Благоевград г-жа Христина Шопова, зам.-областният управител на Благоевградска област г-н Иван Стоянов, общественият посредник доц. д-р Валентин Василев, председателят на Националния съюз на ТПК г-н Стилиян Баласопулов и представители на трудово-производителните кооперации от региона.

Снимки от събитието...