На тържествена церемония в Аулата на Югозападния университет "Неофит Рилски" 162-ма бакалаври и магистри от Филологическия факултет получиха дипломите си за завършено висше образование.

Деканът на факултета проф. д-р Магдалена Панайотова откри тържеството и поздрави абсолвентите завършващи специалностите "Английска филология", "Българска филология", "Славянска филология", "Приложна лингвистика", "Чужд език и етнология", "Педагогика на обучението по български език и по чужд език", "Английски език и етнология", "Филологически аспекти на работата в медиите", "Превод и съвременна англоезична литература" и "Английски език и антропология на Югоизточна Европа". Тя пожела на дипломантите успех в професионалния и в житейския им път.

Поздрав  за успешното дипломиране от свое име и от името на ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски", доц. д-р Борислав Юруков отправи зам.-ректорът проф. д-р Антони Стоилов.
"Трябва да бъдете горди, че успяхте с чест да завършите своето обучение. Това е първата отговорна крачка в живота ви и вие се справихте отлично", с тези думи се обърна към абсолвентите проф. д-р Антони Стоилов. Той им пожела на добър път и успешна реализация в професионалната сфера.

Дипломите на абсолвентите от випуск 2016 връчиха деканът на Филологическия факултет - проф. д-р Магдалена Панайотова и нейните заместници - доц. д-р Антоанета Михайлова и доц. д-р Борислав Попов.

С успех 5.98 се дипломираха Борислава Балиова от специалност "Българска филология" и Любима Мавродиева от специалност "Приложна лингвистика".  Сред отличниците, които получиха плакет на университета са и Марио Соколов, Донка Узунова, Богомир Стоянов, Мария Стоянова, Камелия Кръстева, Биляна Димитрова, Надежда Димитрова, Симона Игнатова, Филиз Адем и Робертино Стоилов.

Снимки...